loader image

L’any passat, per aquestes dates, parlàvem del MWC2018. Però aquest any hem viscut el congrés 4YFN (4 Years For Now), una de les plataformes més importants del món en proporcionar inversions a les més noves i innovadores start-ups del sector tecnològic.

El congrés, que va comptar amb més de 21.000 assistents de més de 36 nacionalitats diferents, va unir a 760 empreses, de les quals 600 eren start-ups. Una xifra molt positiva si ho comparem amb els seus inicis fa 6 anys. La vertiginosa i progressiva ascendència ens permet dir que aquesta ha estat l’edició més internacional del 4YFN fins aleshores.

Tant les start-ups, com els emprenedors, els inversors, les institucions i les grans companyies van tenir el plaer de compartir i intercanviar idees.

Aquest creixement exponencial ha estat mostra del bon estat del panorama tecnològic català. Aquest congrés ha esdevingut un referent mundial i una plataforma de visibilització de noves idees, fomentant una innovació constant i oberta.

Alhora, aquesta evolució ha anat en paral·lel a l’evolució de l’ecosistema de les empreses emergents a Barcelona. La capital Comtal es troba en la tercera posició dels rànquings europeus a l’hora d’escollir on invertir i posicionar el capital tecnològic; creant, així, una de les majors city hubs d’Europa.

Però, al mateix temps, aquest fet és determinant pel futur dels treballadors i del sector en qüestió. Després del MWC i el 4YFN 2019 es desdibuixen quines podrien les conseqüències de la insistència per crear noves àrees de treball dins el món de la tecnologia digital.

Jordi Arrufí, Manager del Digital Talent del MWCapital, afirma que el nombre de treballs dins el sector tecnològic dins Barcelona creixerà de forma exponencial, al voltant d’un 40% en un any. Tot i això, només ha crescut un 7,6% el nombre de professionals d’aquest sector que estan al mercat.

L’estudi del MWCapital sustentat per plataformes com LinkedIn, Stack Overflow, Infojobs i altres pàgines de recerca de treball, parlen de la urgència de cobrir aquestes noves professions del futur.

Barcelona compta amb una alta demanda de web designers, APP developers, User Experience, User Interface, Digital Marketing Consultancy Companies, Especialistes en Metodologia Agile, professionals de la Ciberseguretat o Ad Cloud (programació en línia), entre moltes altres professions tecnològiques.

Al cap i a la fi, comptar amb talent digital és necessari per a qualsevol repte actual. Hi ha molta demanda d’aquests perfils i costa trobar-los. És per això que el binomi 4YFN-MWC funciona excel·lentment a l’hora de visibilitzar les novetats del sector i les necessitats que té.