loader image

El paper de la dona dins el sector de les TIC a Barcelona

 

La representació femenina en l’economia digital segueix decreixent, tot i els esforços col·lectius i les necessitats del mercat. El sector espanyol de les TIC manca de paritat en el que respecta a la igualtat de gènere en els llocs de treball.

tecnologia

Per què?

La bretxa ja comença a primerenca edat. L’orientació educativa és determinant per a la conformació d’un ideari que poc podríem parlar de paritari. A pesar què molts parlen d’igualtat les dades parlen per elles mateixes.

En 2017, del total de 52,2% de dones que es graduen, només un 18,6% representen la branca tecnològica. I si tanquem encara més el cèrcol, de les graduades que exerceixen ocupacions digitals, la xifra descendeix fins al 15,6%.

Ens trobem davant d’un sector què donarà forma al demà i, davant d’aquesta realitat, les dones no poden quedar-se per darrere. Per això, resulta fonamental enfortir la presència de les dones en aquests sectors.

Tot i així, podem celebrar que les grans tecnològiques a Espanya disposen de grans presidentes. Parlem d’Irene Cano en Facebook, Fuencisla Clemares en Google o Helena Herrero d’HP. Segons aquesta última, “és difícil aconseguir una major igualtat si no creixen les xifres de dones directives en les empreses”, alhora que estima necessari “un canvi de mentalitat a Espanya” per a poder conciliar la vida professional amb la familiar.

El creixement de les empreses de base digital a Barcelona ha accelerat les necessitats de tenir coneixements digitals tals com: programació, big data, ciberseguretat, intel·ligència artificial, blockchain, entre molts altres. Mentre que el número de professionals de les TIC disponibles en el mercat no ha augmentat proporcionalment.

Quines iniciatives tenim a Barcelona?

She Stem és una iniciativa sense ànim de lucre a Barcelona que TICté com a objectiu acostar el món tecnològic a les noies de 14 i 16 anys mitjançant tallers, entrevistes i activitats amb dones referents del món de la ciència i la tecnologia.

D’altra banda, està el Districte del 22@ la ”1a Edició del cicle Dones en Valor”. Un cercle que recull el gran número de dones en càrrecs directius, intermedis i tècnics especialitzats d’empreses i institucions del districte tecnològic de Barcelona. Aquest cercle conversacional posa en l’eix del món tecnològic i empresarial a la dona.

Olga Garcia, directora comercial de Cisco España, remarca:

‘’Parlem de la importància que tenen les noves tecnologies en el desenvolupament professional de la dona i, al seu torn, i la importància de compartir les nostres valuoses experiències per a poder-los oferir als negocis tecnològics’’.

*Font: El País Retina