loader image

Moltes vegades les paraules no són suficients per a representar una idea o pensament i, davant la necessitat de comunicar-nos, de manera innata prenem un llapis i un paper. Tots tenim la capacitat de desenvolupar el nostre pensament creatiu a través de les imatges: això és Visual Thinking.

Abans d’aprendre a escriure aprenem a dibuixar. Això es deu a que el 80% del cervell humà està dissenyat per a assimilar i processar imatges. Si enfoquem millor les nostres idees a través de traços i figures, per què no desenvolupem aquesta genial manera d’expresar-nos?

Una excel·lent manera d’optimitzar el rendiment i la dinàmica d’un equip de treball es entregant metodologies que motiven la creativitat. La calidesa i la comoditat de the baSEment el fan el lloc ideal per a conèixer i aprendre la disciplina del Visual Thinking

La nostra col·laboradora Cornelia Brezing és psicòloga, coach i experta en el pensament visual. La seva experiència l’ha portat a crear diferents maneres d’ensenyar aquesta metodologia, entre altres:

1) Introducció al Visual Thinking

 • Trucs bàsics de visualització
 • Sketchnotes
 • Vocabulari visual
 • Diferents materials i tècniques

El mètode ajuda a dinamitzar reunions, motivar equips, comunicar conceptes i trobar solucions innovadores. En aquesta formació els participants aprendran trucs i eines bàsiques per a desenvolupar l’habilitat de visualitzar idees i conceptes de manera espontànea i sense preparació prèvia.

trabajo en equipo

2) Desenvolupar projectes amb Visual Thinking

 • Trobar visions compartides en equip.
 • Detectar obstacles en el planning des del principi.
 • Treballar amb creativitat, intuició i pensament lateral.
 • Connectar amb la imaginació, les emocions i les idees inconscients.

Apropar-se al desenvolupament de projectes amb Visual Thinking facilita trobar camins nous, detectar possibles obstacles des del principi i compartir la visió final amb l’equip.

3) Comunicació amb Visual Thinking

 • Reunions més dinàmiques
 • Informes més visuals
 • Negociacions més convincents
 • Comunicació enriquida amb imatges
 • Connexió amb els altres a través del pensament visual.

Ens comuniquem amb el nostre voltant constantment. Tant si ho fem en persona com de forma virtual, comunicar-nos de forma eficaç és essencial per al bon desenvolupament dels nostres projectes. El Visual Thinking enriqueix la nostra comunicació amb imatges creades en el moment i adaptades a la situació.

4) Pensament creatiu amb Visual Thinking

 • Entrenar la creativitat davant als reptes.
 • Ideació, brainstorming, co-creació, mindmapping
 • Pensament associatiu i lateral
 • Solucions innovadores
 • Aprenentatge continuo

 

Visual Thinking the baSEment

La creativitat és la capacitat de crear alguna cosa nova: solucions innovadores, connexions sorprendents, aprenentatges transversals… Al contrari del que pot semblar, totes les professions, i no sols les anomenades “creatives”, necessiten entrenar el pensament creatiu per a poder competir en el mercat d’avui.

En aquesta formació, els participants coneixeràn trucs i eines per a desenvolupar l’habilitat de visualitzar de forma espontànea i creativa. S’enduràn coneixements sobre la psicologia del pensament visual i la creativitat, i el seu ús en el món empresarial.

En the baSEment oferim a empreses o equips de treball el nostre servei de Visual Thinking, el que pot complementar-se amb un agradable catering per a entretenir la reunió.