loader image
Una de les primeres coses que aprenem és a jugar. Però amb el pas del anys i les exigències de la vida moderna, olvidem com adults els moments d’entreteniment. En un ambient empresarial, on existeixen diferentes tasques poc atractives, l’acte de jugar pot ser essencial a l’hora de resoldre problemes. La gamificació és un terme que ha nascut en aquest nou segle i s’ha adaptat a les seves pròpies necessitats.
Aquest terme consisteix en aplicar dinàmiques lúdiques i tècniques de jocs que ajuden a resoldre situacions particulars de manera més pràctica.
La gamificació ha estat lligada a facilitar l’aprenentatge de nens i joves, però aquest no és només l’arc en el que viu, també pot ser un gran aliat en la formació dels treballadors. En ambients d’empresa, el jugar s’ha relacionat amb potenciar la motivació, la concentració, la fidelització dels treballadors i la resolució de problemes a nivell personal i grupal.
La gamificació necessita processos.
És important reconèixer la viabilitat del joc, definir els objectius de cada dinàmica i detectar prèviament si existeix motivació per part del grup per a realitzar el joc. Una vegada es tenen aquests criteris clars, es deu implementar amb continguts d’ensenyament i finalment evaluar si el joc va ser a l’altura dels objectius.
Jugant s’apren
Implementar el joc durant el procés de capacitació ajuda a motivar i impulsar més encara una sensació d’aprenentatge a través de la pràctica.
Utilitzes mecàniques clàssiques
L’ús de punts i insígnies, recompenses, nivells a obtenir o reptes, són tècniques de tota la vida, que es poden incloure per a donar-li valor a cada dinàmica.
Jugant uneixes al equip
La cohesió d’un grup o d’equips de treball és essencial per a obtenir resultats amigables i coherents.
L’ambient laboral, si no és ben treballat, pot portar molts mals de cap.
Jugant entregues incentiu
Es genera un esperit sa de competència, s’insta a aconseguir un status i assolir metes.
És un bon moment per dirigir l’engagament
Abans, durant i després de les dinàmiques és possible obtenir un feedback a través del diàleg, per així conèixer altres perspectives dels treballadors. També establim metes assolibles que aconsegueixin satisfacció per part del jugador.
La narrativa també deu ser persuasiva, de manera que crei l’ambient ideal per que el joc es realitzi amb éxit.
GamificacióEn els diferents espais de the baSEment Barcelona ens adaptem per a realitzar aquesta poderosa eina, dirigida a àreas o equips de treball que necessiten una injecció de motivació i resoldre problemes de manera àgil i divertida.