espacio para realizar notes day barcelona

Dia de reflexió empresarial: Notes Day

 

Notes day és un dia de reflexió interna en què els empleats es reuneixen en grups petits, ja sigui del mateix departament o interdepartamentals, per pensar sobre temes rellevants o desafiaments de l’empresa. Aquests reptes es plantegen des de la mateixa empresa, el que el converteix en una activitat de gestió centrat en l’ésser humà que participa i col·labora per al bé d’un projecte.