06 Aug 10 RAONS PER DIR SÍ Al TEAM BUILDING

Fa molt temps que sentim el terme Team Building, però… què és exactament? Literalment, Team Building significa “construcció d’equips” i això és perquè engloba una sèrie d’activitats en grup que fomenten el treball en equip.

Generalment aquestes activitats es fan fora de l’empresa, es busca la interacció dels treballadors fora del seu ambient habitual on puguin mostrar-se tal com són, realitzant altres activitats que no fan en el seu dia a dia.

Aquest tipus d’activitats poden aportar grans beneficis en el desenvolupament de la teva empresa.

Per què has d’organitzar una activitat de Team Building?

 

1. Cohesió entre els treballadors.

Hulu GIF - Find & Share on GIPHY

2. Descobrir habilitats i rols entre els participants.

#Impastor GIF - Find & Share on GIPHY

3. Millora la capacitat de resoldre problemes.

Kevin GIF - Find & Share on GIPHY

 

4. Millora de la productivitat.

Mrw GIF - Find & Share on GIPHY

5. Reforç de la confiança i de la motivació.

Weather GIF - Find & Share on GIPHY

 

6. Trenca les barreres que impedeixen la creativitat.

 GIF - Find & Share on GIPHY

 

7. Fomenta l’actitud positiva.

Happy GIF - Find & Share on GIPHY

 

8. Identifica les fortaleses i febleses d’un equip.

Nickelodeon GIF - Find & Share on GIPHY

9. Augmenta el sentiment de pertinença a una empresa.

Meme GIF - Find & Share on GIPHY

10 Fomenta el creixement personal i professional.

Fashion GIF - Find & Share on GIPHY